frequentie.terkameren

Image1.png
Periode


3 weken werden specifiek geanalyseerd:

  • Week van 10 augustus

  • Week van 1 september

  • Week van 14 september

Resultaten

Methodologie

De studies of rapporten worden opgesteld op basis van metingen van transacties in het Proximus-netwerk. Deze transacties zijn de signalen die apparaten die het Proximus-netwerk gebruiken, uitwisselen met het mobiele netwerk. Ze kunnen ook de signalen omvatten van internationale gebruikers wanneer zij het Proximus-netwerk gebruiken.

Proximus ziet alleen de signalen. Het heeft dus geen zicht op de eigenlijke inhoud van de gesprekken, de sms'jes en de gegevensverbindingen. Bovendien bewaart Proximus enkel de gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de locatiebepaling (dus geen telefoonnummers bijvoorbeeld).

Voordat de gegevens worden gebruikt, worden ze om vertrouwelijkheidsredenen anoniem gemaakt.

Proximus verwerkt meer dan 2 miljard signalen per dag. Elk van deze signalen heeft een locatie die kan worden gelinkt met een sector op een antennemast. Dit wordt een cellocatie genoemd.

Voor elke cellocatie is het adres van de antenne bekend. Door de cellocatie te integreren in vooraf afgebakende veelhoeken is het ook mogelijk om elk signaal in kaart te brengen.

Proximus beschikt over een sterk ontwikkeld netwerk op het Belgische grondgebied. Zoals de kaart hieronder laat zien, hebben stedelijke gebieden per definitie meer cellocaties dan landelijke gebieden.

De resultaten van een analyse van het mobiele netwerk zijn geen exacte wetenschap, maar ze kunnen een vrij goed beeld geven van het aantal mensen op een locatie.

Privacybeleid

Proximus wil te allen tijde garanderen dat de privacy van de gebruikers op zijn netwerk wordt gerespecteerd. Om te voldoen aan de wettelijke eisen op het gebied van privacy worden de meldingen altijd gebaseerd op geaggregeerde en geanonimiseerde resultaten. 

 

Tool

Dit mechanisme wordt met name gebruikt door de Stad Brussel om de mensenstroom bij evenementen zoals Winterpret te evalueren. Deze analyse werd uitgevoerd op basis van 3 tijdsgebonden categorieën:

  • Bezoekers die zich meer dan 30 minuten in de geselecteerde perimeter bevinden: zij vallen in een recreatieve categorie.

  • Bezoekers die zich minder dan 30 minuten in de geselecteerde perimeter bevinden: zij vallen in een verkeerscategorie.

  • Terugkerende passages van inwoners of werknemers worden in een derde categorie opgenomen. Als een bezoeker op een dag minstens 5 keer wordt geteld in de gekozen perimeter, valt hij of zij in deze categorie.