Methodologie.data

De gegevens begrijpen

Methode voor gegevensselectie en -analyse

 • Gegevens-providers

  Voor Floating Car Data werden drie van de meest actieve operatoren in België, die een commercieel aanbod hebben ontwikkeld, geselecteerd. Het gaat om TomTom, Be Mobile en Google Maps (via het bedrijf Localyze).

 • Periodes

  De gebruikte referentieperiode is het laatste kwartaal van 2019 (vakantiedagen en feestdagen worden uitgesloten van de berekeningen) dus voordat de Covid-epidemie België trof.

  De geanalyseerde periodes zijn de week van de start van het schooljaar in september 2020, en alle weken daarna tot 15 november 2020.

 • Dagen

  De geanalyseerde weken bestaan uit de werkdagen van maandag tot en met vrijdag, waardoor het mogelijk is om algemene trends te identificeren tijdens periodes met een hogere verkeersintensiteit (vergeleken met weekends waarin het verkeer minder druk is).

 • Uren

  De voornaamste tijdspanne voor de analyse is van 8 tot 9 uur voor de ochtendspits en van 17 tot 18 uur voor de avondspits, omdat dit de drukste tijdstippen zijn in termen van verkeer en verplaatsingen in het algemeen.

  Een evaluatie van de evolutie van de reistijden op andere tijdstippen in de ochtend is in een later stadium gepland.

 • Tijdsintervallen

  Hoewel analyse-intervallen van 30 minuten ook mogelijk zijn, omvatten de hier voorgestelde gegevens intervallen van een uur om een betere representativiteit van de geanalyseerde steekproef te garanderen.

 • Gemiddelden

  De mediaan of het 85-percentiel zijn waarden die voor dit type analyse ook kunnen worden gebruikt, maar het is het gemiddelde dat werd gehanteerd om de verschillende datasets met elkaar te vergelijken. 

 • Routes

  5 routes rond het Ter Kamerenbos - representatief voor de oost-west- en noord-zuidverbindingen - werden geselecteerd voor een volledige monitoring.

  Door de evolutie van de verkeersrichtingen in de zone en interne technische beperkingen zijn niet alle gegevensproviders in staat om dezelfde routes te monitoren. Toch maakt de aanwezigheid van drie providers het mogelijk om in elk van de onderzochte situaties over ten minste twee verschillende datasets te beschikken.  

 • Gemiddelde snelheid en reistijden

  Deze indicatoren worden gebruikt om veranderingen in de verkeersomstandigheden op een bepaald netwerk (gemiddelde snelheid) en op bepaalde routes (reistijd) te beoordelen.

  De gemiddelden worden berekend over de weekdagen, met uitsluiting van weekends, feestdagen, stakingen en feestdagen.

 • Representativiteit van de steekproef

  De verschillende selectiecriteria die in het kader van de verzameling van deze gegevens worden toegepast, garanderen de betrouwbaarheid van de steekproeven en een goede representativiteit van de gegevens met, voor TomTom, een gemiddelde van 200 passages per sectie en per tijdspanne die worden geanalyseerd.

Hoe representatief is de analyse gezien de bijzondere omstandigheden ?

Waarom de verkeerssituatie monitoren nu de situatie nog niet opnieuw normaal is ?

Volgens bepaalde indicatoren, zoals de TomTom-index of enkele wegentellingen die onlangs door Brussel Mobiliteit zijn uitgevoerd, is het verkeer in Brussel weer op een niveau gekomen dat vergelijkbaar is met dat van 2019. 

Andere bronnen zoals de Citymapper Mobility index of het Google Maps rapport schatten dat de mobiliteitsvraag nog niet op hetzelfde niveau is gekomen als voorheen.


Het is moeilijk om momenteel conclusies te trekken, maar het wordt steeds duidelijker dat de echte vraag misschien is of er wel een terugkeer komt naar hoe het vroeger was, nu we zien hoe de gezondheidscrisis blijft aanhouden en het reisgedrag grondig veranderd is. 

De nieuwe COVID-maatregelen genomen op 16 oktober en 2 november hebben echter een sterke invloed op de vraag naar mobiliteit en bemoeilijken de evaluatie van de situatie verder.


In ieder geval lijkt het noodzakelijk de situatie in en rond het Ter Kamerenbos te monitoren, zowel om de gebruikers te informeren over de realiteit van de huidige veranderingen als om aan te tonen hoe waardevol het is om een transparante en uitgebreide benadering toe te passen. 

 • STIB.png

  MIVB

  ANALYSE

  Volgens recente analyses wordt de MIVB 60% minder gebruikt.

 • BM-BM-BILINGUE FR-NL-Blanc.jpg

  TELLINGEN BRUSSEL MOBILITEIT

  Tellingen uitgevoerd door Brussel Mobiliteit tonen een terugkeer naar een normale situatie op de gewestwegen.

 • tomtom-logo_035C026600256011_edited.jpg

  TOM TOM

  INDEX

  De TomTom-index toont de huidige congestieniveaus in Brussel, die vergelijkbaar zijn met 2019.

 • Citymapper.png

  CITYMAPPER MOBILITY INDEX

  Volgens Citymapper blijft de vraag naar mobiliteit in Brussel onder de referentiewaarden.

 • 512px-Google_Maps_Logo_2020.svg.png

  GOOGLE MAPS REPORTING

  Google Maps meldt een algemene daling van de mobiliteit in Brussel

Bronnen.data

De gegevensproviders

Floating Car Data (FCD)

Deze gegevens zijn afkomstig van de gps waarmee de meeste voertuigen tegenwoordig zijn uitgerust, en van mobiele apps die bestuurders ook steeds vaker gebruiken om zich te verplaatsen.

Het ophalen van deze informatie maakt het mogelijk om de locatie van de voertuigen, hun snelheid en hun vertrek- en aankomstzone nauwkeurig te identificeren. Dit zijn dus zeer relevante gegevens in de context van verkeers- of fileanalyse.

Om de toestand van het verkeer zo representatief mogelijk te maken, worden gegevens van drie verschillende providers voorgesteld : TomTom, BeMobile en Odiq (Google Maps)

TomTom, Nederlands bedrijf en wereldleider in ingebouwde GPS-oplossingen, levert in dit kader historische gegevens (2019, 2020) over het netwerk en de routes over de hele zone rond het Ter Kamerenbos.

 • Reistijd per uur (gemiddelde, mediaan, standaardafwijking, percentiel)

 • Gemiddelde snelheid en gedetailleerde informatie over het aantal passages 

 • Aantal gebruikte passages voor de berekening

 • Soort netwerk dat wordt gebruikt

Tom Tom datas.jpg
traffic_day_birds_eye_view_2-1582799104.

Be Mobile is een Gentse onderneming gespecialiseerd in "traffic management", die sinds 2016 deel uitmaakt van de Proximus-groep .

BeMobile levert in dit kader gegevens over de evolutie van reistijden op de geselecteerde routes.

 • Reistijd per minuut

 • Gemiddelde snelheid per minuut

Localyse is een in Antwerpen gevestigd bedrijf dat, dankzij haar partnership met Google, gegevens uit Google Maps levert over de reistijden en de gemiddelde snelheid op de geselecteerde routes.

 • Reistijd en snelheid in "vrije" doorgang

 • Gemiddelde reistijd en gemiddelde snelheid over de analyseperiode (om de 10 minuten)

 • Vertragingen

background-Localyse-banner.jpg

Websitebeheerder en projectcoördinator

Espaces-Mobilités
Aarlenstraat, 22
1050 Brussel

www.espaces-mobilites.com

Technische ondersteuning

Stratec

Adolphe Lacomblélaan 69

1030 Schaarbeek

www.stratec.be

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Vimeo
 • Facebook