monitoring.stib

Bus 41

Er is relatief weinig impact op de reistijd.

Er is een verschil te zien voor het traject in het bos ten opzichte van oktober 2019 door de schoolbussen voor het rode licht in de Montanalaan. Er werden ook onregelmatigheden vastgesteld op de Terhulpsesteenweg, gelinkt aan het probleem van de bussen en de knooppunten met de Europese school. Er werd een klein tijdverlies vastgesteld voor de bus tussen het Sint-Elisabethziekenhuis en de wijk Groene Jager (tussen 12 en 33 seconden).

Algemeen gezien zijn de variaties zeer klein in vergelijking met de situatie in oktober 2019.

Image1.png
Tram 7

De volgende delen van het traject werden geanalyseerd: Bascule – Longchamp en Bascule – Legrand.

In noordelijke richting rijden de trams op de Waterloosesteenweg, in zuidelijke richting in eigen bedding.

Gemiddeld genomen werd er geen tijdverlies vastgesteld, alleen een klein verschil in reistijd tussen de jaren 2019 en 2020. Na vergelijking zijn de reistijden voor 2019 over het algemeen langer, maar de verschillen zijn zeer klein (max. 10 seconden).

In noordelijke richting worden zowel in 2019 als in 2020 extreme gevallen op het vlak van de reistijd waargenomen, maar deze houden verband met de nood aan een eigen bedding om de regelmatigheid te waarborgen.

 

Tram 92

Het stuk tussen de haltes Alphonse XIII en Sint-Jobplein werd geanalyseerd, in beide richtingen (niet gelinkt met de eindhalte).

De trams rijden in het verkeer (geen eigen bedding).

De reistijden zijn identiek aan de situatie in oktober 2019 (verschil van minder dan 10 seconden).

Tram 8

De as Waaglaan-Derbylaan-Woudlaan werd geanalyseerd.

De trams rijden in het verkeer (geen eigen bedding).

De reistijden zijn identiek aan de situatie in oktober 2019 (verschil van minder dan 10 seconden).